Archidílna

Ve spolupráci s Domem umění v Českých Budějovicích pořádáme Dílny pro děti různých věkových kategorií. Archidílna je prostor pro děti i studenty setkat se s architekty, ptát se, diskutovat, vytvářet, bavit se a objevovat…

Cílem archidílny je seznámit děti s prací architekta, se samotnou architekturou a prostorem. Společně s dětmi hledáme odpovědi na otázky – co je to architektura, co nám přináší, jak ji my samotní ovlivňujeme a jak ona ovlivňuje nás? Umíme pochopit různé formy architektury? Co vše je architekturou? Co je tvar, kompozice, barva nebo třeba kontrast? Snažíme se dětem věci ukazovat, popisovat a rozvíjet jejich představivost, učíme se diskutovat a vyjadřovat své názory na vnímání. A učíme se tvořit!