Ing. arch. Karolína Röschl, Dis.

Ing. arch. Quang Dinh Vu

Ing. arch. Barbora Vu

Od roku 2015 tvoříme Ateliér Bárka.

Ateliér vznikal postupnou spoluprací již při studií na Fakultě architektury v Liberci. Během studií i po nich jsme sbíraly zkušenosti z různých odvětví našeho oboru u nás i v cizině a od roku 2015 tvoříme ve společném taktu pod názvem Ateliér Bárka.

Zaměřujeme se hlavně na menší měřítka architektury, jako jsou rekonstrukce bytů a jiných prostor, novostavby i rekonstrukce rodinných domů a jiných stavení.

V ateliéru nás nejvíce baví různorodá zadání, práce s klienty, hledání možných i nemožných, nejen oborových zadání a následné očekávané i neočekávané výsledky.

Rozšířily jsme naše obzory studiem zahradní architektury, které se snažíme uplatnit v návrhu zahrad i ve spolupráci na urbanistických zadání s jinými kolegy.

Během vzniku Archidílny jsme absolvovaly pedagogické minimum a snažíme se Archidílnou vytvořit prostor pro děti a studenty, kde se mohou setkat s námi a našimi kolegy, ptát se, diskutovat, vytvářet, bavit se a objevovat.

SPOLUPRACUJÍ S NÁMI

Quang Vu Dinh
Světlana Devyatkina
Karolína Hausenblasová